ARCHIEF

Informatie over onze verenigingLid worden. Hoe werkt het, wat kost het en wat gebeurt er daarna?Informatie over wat u zoals kunt tegenkomen binnen de schietsportContactgegevens van vereniging en secretariaat en een routebeschrijvingFoto's bekijkenAlle info over wedstrijdenAlle info over deze tak van sport
Informatie omgang verwerking persoongegevens

 

Archief 2018

Archief 2017

Archief 2016

Archief 2015

 


22-05-2021

Indoorschietbanen mogen weer open

Tijdens de persconferentie van het kabinet op 11 mei jongstleden is bekend gemaakt dat binnensporten met ingang van 19 mei 2021 weer zijn toegestaan.
Op 25 mei a.s. zal daarom voor onze (aspirant-)leden de accommodatie van de s.c. L.B.W. weer geopend zijn.
Er gelden nog wel een aantal voorwaarden:

 • Er moet een reserveringssysteem worden gebruikt.
 • Er mogen nietmeer dan 30 personen tegelijk in één ruimte verblijven en iedereen houdt
  1,5 meter afstand.
 • Bij binnenkomst dient wel zo snel mogelijk naar een schietpunt te worden gegaan en na de schietbeurt direct huiswaarts te keren.
 • De bar zal gesloten blijven.

Buiten bovengenoemde voorwaarden is het dragen van een mondkapje facultatief.

Voorlopig is het niet toegestaan om introducés mee te nemen

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Baanreserveringssysteem:

[niet meer van toepassing]

In het kader van de coronamaatregelen en daardoor de mogelijke drukte op de schietbanen gaan we gebruikmaken van een baanreserveringsysteem. Op deze planner of via de groene knop in de linker kolom kan je jezelf registreren als schutter. Let bij het aanmaken van het account er goed op dat je de juiste club selecteert. In dit geval Schietclub Loosduinsche Burgerwacht.
Als je account is goedgekeurd, ontvang je een mail en kan je inloggen. Na het inloggen kan je een baan en tijd reserveren. Zorg als je een reservering hebt gedaan dat je op tijd op de baan bent en er op tijd weer vanaf bent. De reservering geldt slechts voor één week!
Op termijn is het de bedoeling om bij wedstrijden op onze vereniging vanuit
baanplanner een link naar onze website te leggen om bij inschrijving via IDEAL direct te betalen.

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Introductiemiddagen:

Bent u geïnteresseerd in de schietsport en wilt u deze eens beoefenen, zondag 23 en 30 mei aanstaande houden wij een introductiemiddag. Aanvang is 14.00 uur en inloop vanaf 13.30 uur.
U kunt zich voor deze middagen via het contactformulier aanmelden.
De kosten voor deze middag zijn € 25.- .
Het doorgaan van een middag is bij een minimum van 6 personen.
Let op: Voor deze middag is een geldig identificatiebewijs verplicht voor het inschrijven in ons introducéregister.

Wat houdt zo’n middag in?
Er wordt een rondleiding door het gebouw verzorgd met de diverse schietbanen van de vereniging. Verder krijgt men de belangrijke zaken over het lid worden te horen en de papieren die daarvoor nodig zijn.

Een gecertificeerde trainer zalalles over veiligheid en schieten vertellen en tevens u een aantal keren laten schieten.

Leden, die zelf een introducé willen meenemen voor bovenstaande introductiemiddagen, dienen dit tevens ook van tevoren te melden via het contactformulier.

Mocht u helemaal enthousiast zijn geworden, dan mag u nog 2 keer een introductieles volgen, ook voor een bedrag van € 25,-. Dit wordt bijgehouden op een persoonlijke stempelkaart die u bij de eerste keer van ons krijgt. Deze lessen zullen dan op een dinsdagavond, tevens onze verenigingsavond, gehouden worden.
Besluit u hierna lid te worden, dan wordt het totaal bedrag in mindering gebracht op het inschrijf-
geld
 (€ 75.-)

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Rookbeleid:

Vanaf 1 juli aanstaande is het verboden om op het terrein van de s.c. L.B.W. te roken. Roken is alleen nog toegestaan op de openbare weg. In ons geval op de parkeerplaats, buiten het hek.

Het bestuur van de s.c. L.B.W.14-12-2020

Sluiting van de vereniging vanwege lock down
per 15 december 2020

Beste leden,

Naar aanleiding van de toespraak, die premier Rutte op 14 december 2020 heeft gehouden, zal de
s.c. L.B.W. van 15 december 2020 tot nader bericht gesloten zijn.

Het bestuur van de s.c. L.B.W.05-02-2021

Wedstrijdagenda seizoen 2020/2021

Beste medewedstrijdschutters,

Voor het nieuwe schietseizoen hebben wij weer een aantal wedstrijden op het programma staan.
Nieuwsgierig welke wedstrijden? Kijk snel onder het tabblad "Wedstrijden" voor het overzicht of op de site van baanplanner.

Uiteraard kunt u zich voor al deze wedstrijden via de online Baanplanner inschrijven.

Door de aanhoudende Corona pandemie en de daaraan door het kabinet vastgestelde regels kunnen wij helaas geen vaste datums (meer) geven omtrent het organiseren van wedstrijden.

De wedstrijdcommissie27-06-2020

Corona protocol i.v.m. heropening clubgebouw

Beste leden,

In navolging op eerdere verzoeken van de rijksoverheid aangaande de 1.5 meter samenleving is het bestuur bezig geweest om plannen te maken hoe invulling kan worden gegeven aan de openstelling van de accommodatie van de s.c. L.B.W. in het coronatijdperk. Op 24 juni jl. heeft het kabinet in een persconferentie per 1 juli aanstaande de binnensporten annex sportkantines vrijgegeven. Aan de hand van het model Schietsportspecifiek Protocol, het Protocol Heropening Horeca en de aanvullende informatie uit deze persconferentie zijn de volgende maatregelen per 7 juli a.s. door het bestuur van de s.c. L.B.W. vastgesteld:

 1. Voor iedereen geldt verplicht handen desinfecteren in de hal met de daarvoor beschikbaar gestelde desinfectiemiddelen. Voor iedereen geldt verplichte registratie via de toegangspas, dus niet met een ander lid mee naar binnen lopen. Dit i.v.m. een mogelijk brononderzoek.

 2. Voor iedereen geldt verplicht handen desinfecteren in de hal met de daarvoor beschikbaar gestelde desinfectiemiddelen.

 3. De tafels en stoelen in de kantine zijn zodanig geplaatst dat de 1.5. meter afstand kan worden gewaarborgd. Bij het verlaten van de tafel dient deze door de perso(o)n(en) zelf te worden ontsmet met de daarvoor ter beschikking gestelde desinfectiemiddelen. Voorkom onnodig loopverkeer.

 4. Voor de 10/12 meter baan en de 50 meter baan geldt, dat, behoudens een eventuele trainer, er niet meer personen dan er beschikbare schietpunten aanwezig zijn.

 5. Voor de GKP baan geldt dat 6 schutters per serie + 1 baancommandant gebruik kunnen maken van de schietpunten/tafels. De schutters dienen met in achtneming van de 1.5 meter afstand tegelijkertijd van de kantine naar de baan en terug te gaan.
  De baancommandant haalt en brengt de schutters

 6. Voor alle banen geldt dat de schutter zelf de muis/monitor, schijventransport, tafels GKP baan e.d. reinigt met de daarvoor ter beschikking gestelde desinfectiemiddelen.

 7. Bij gebruik van verenigingswapens dienen deze na inschrijving door de schutter zelf uit de kluis te worden gehaald en na gebruik door de gebruiker op aanwijzing te worden ontsmet (bij pistolen ook de koffer) en terug in de kluis te worden gezet. Zo nodig worden er beschermings-handschoenen verstrekt.

 8. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen wij U op de hoogte houden. Bij de bar staan geen barkrukken. Wel is er een bestellingen- en uitgiftepunt.

 9. Alle verdere aanwijzingen door het bestuur en barpersoneel dienen te worden opgevolgd
   

Het bestuur van de s.c. L.B.W.19-03-2020

K.N.S.A. nieuws i.v.m. Coronavirus

Schietbeurten:
Als gevolg van de verplichte sluiting van schietsportverenigingen en het annuleren van schietsportactiviteiten, is het voor sommige sportschutters, tevens verlofhouders zijnde, niet mogelijk om de wettelijk verplichte 18 schietbeurten te verrichten ter verlenging van het verlof. De KNSA zal bij de Nationale Politie bepleiten om voor diegene die kan aantonen dat het tekort aan schietbeurten het gevolg is van de maatregelen die in verband met het coronavirus zijn genomen, een uitzondering te maken en het wapenverlof toch te verlengen. Een en ander gebeurt dan met toepassing van artikel 2.4.2 van de Circulaire wapens en munitie.

Afdelingen Korpscheftaken i.v.m. coronavirus gesloten
De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat in verband met de crisis rondom het coronavirus, de politie afdeling Korpscheftaken tot nader order geen aanvragen voor wapenverloven en verlengingen van wapenverloven in behandeling neemt.

De Nationale Politie heeft voorts de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen. In de praktijk betekent dit, dat verlofhouders hun verlof pas verlengen wanneer de afdeling Korpscheftaken weer operationeel is en tot die tijd de verloven dus geldig blijven.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen wij U op de hoogte houden.

Het bestuur van de s.c. L.B.W.16-03-2020

Sluiting accommodatie i.v.m. Coronavirus

I.V.M. BERICHTGEVING K.N.S.A.

ALLE WEDSTRIJDEN EN EVENEMENTEN ZIJN PER DIRECT AFGELAST

Gevolgen coronavirus voor de schietsport

Vanwege het coronavirus (COVID-19) heeft het KNSA-bestuur besloten, mede op advies van sportkoepel NOC*NSF en het RIVM, om met onmiddellijke ingang alle onder auspiciën van de KNSA te organiseren activiteiten af te gelasten tot en met in ieder geval 31 maart 2020.
Met ingang van heden is deze periode verlengd tot en met 28 april aanstaande.


Dat betekent dat wedstrijden zoals Afdelings- en Districtskampioenschappen, opleidingen, cursussen, bijeenkomsten, enzovoorts, tot die datum geen doorgang zullen vinden.
 
In navolging daarop, adviseert het KNSA-bestuur tevens alle bij haar aangesloten schietsportverenigingen hun verenigingsactiviteiten per direct, in ieder geval tot en met 31 maart aanstaande, af te gelasten. Met ingang van heden is deze periode verlengd tot en met 28 april aanstaande.
 
Het gevolg hiervan is ook dat het regionale schietsportevenement Schietsport-REGIONAAL in District 1, dat begin april op 3, 4 en 5 april aanstaande zou plaatsvinden, geen doorgang zal vinden, zo is besloten in overleg met het desbetreffende districtsbestuur.
 
Het bestuur van de KNSA is zich ervan bewust dat met deze maatregel wedstrijdschutters gedupeerd kunnen worden in verband met ranking en kwalificatie voor andere wedstrijden. De KNSA zal, in overleg met de Technische Commissies en de districtsbesturen, in de komende tijd bezien op welke wijze de negatieve consequenties daarvan tot een minimum beperkt kunnen worden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van NOC*NSF:
httpss://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland
 
Link naar themadossier:
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport  14-11-2019

Podiumplaatsen Airsoftschutters

Beste leden,

Onze groep van airsoftschutters hebben begin deze maand mee gedaan aan de IAPS NK wedstrijden en zijn daarmee goed in de prijzen gevallen.
In de Nederland Standaard klasse is Jamie 1ste geworden en heeft Leon de derde.plaats opgeëist.
In de Nederland Productie klasse is Jeroen 1ste geworden en in de Europese productie klasse als 2de geëindigd.
Namens het bestuur willen we jullie feliciteren met de behaalde plaatsen van deze wedstrijd.

Het bestuur s.c. LBW16-09-2019

Nieuwjaarsreceptie

Geachte leden en donateurs,

Het eind van 2019 is weer in zicht. Om het nieuwe schietjaar in te luiden zal de nieuwjaarsreceptie gehouden worden op dinsdag 7 januari.
Op deze verenigingsavond zal het gebouw zoals altijd om 19.30 uur open zijn. Na het welkomstwoord van onze voorzitter en het stilstaan bij het afgelopen jaar luiden we het nieuwe schietjaar in met een gezamenlijke toost op het nieuwe jaar.

Let op: er kan niet geschoten worden op deze avond.

Het Bestuur. 16-09-2019

                             Open dag


Beste leden,

Zondag 6 Oktober houden wij samen met onze buren (de HFCC en HMC) een open dag.
Klik op de afbeelding hiernaast voor meer info over deze dag.
We zien u graag langs komen

Het bestuur sc. LBW

  14-05-2019

Wedstrijden

Beste medeschutters,

Op zaterdag 15 juni organiseren wij een Open wedstrijd, tevens Ranking, Militair Pistool en een open wedstrijd Optiek.
Voor deze wedstrijden kunt u zich via de baanplanner inschrijven.

 De wedstrijdcommissie


Terug naar hoofdpagina

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Schietclub Loosduinsche Burgerwacht
Designed by SvD