INFO

Informatie over onze verenigingLid worden. Hoe werkt het, wat kost het en wat gebeurt er daarna?Informatie over wat u zoals kunt tegenkomen binnen de schietsportContactgegevens van vereniging en secretariaat en een routebeschrijvingFoto's bekijkenAlle info over wedstrijdenAlle info over deze tak van sport
Informatie omgang verwerking persoongegevens

 

Wist u dat...


Een eigen wapen uw resultaten kan verbeteren, maar geen wonderen kan verrichten?

 U geen patronen of delen  daarvan mee mag nemen indien u voor deze munitie geen verlof heeft?

Iedereen de baanregels eens zou moeten lezen?

U als KNSA lid ook een aansprakelijkheids-
verzekering  krijgt?

 WAT IS SCHIETEN?

Schieten is een sport. Ten opzichte van vele andere sporten heeft de schietsport een aantal belangrijke voordelen. Zo wordt de prestatie niet bepaald door de grootte, de kracht, de leeftijd of de snelheid van de sportman of -vrouw. Bij het sportschieten hangt een goed resultaat voor een groot deel af van discipline en concentratie. Het resultaat volgt uit de oplettendheid die aan elk onderdeel van de schiethandeling gegeven wordt en uit de bereidheid om tijdens de oefening en de wedstrijd te willen leren.

Hoewel een goede lichamelijke conditie en een gezonde leefwijze in de schietsport gewenst zijn, is het vermogen tot concentreren een voorwaarde tot het succes. Een overwinning betekent niet dat deze een ander afhandig gemaakt is, maar dat een persoonlijk doel werd nagestreefd en gerealiseerd. Al hetgeen nodig is voor het vinden van voldoening in de sportbeoefening kan in en door de schietsport worden geleerd.

Bij vele sporten wordt de prestatie in belangrijke mate bepaald door de leeftijd. Zo niet bij sport-schieten: een kampioen kan evengoed een jeugdig persoon zijn als iemand van middelbare leeftijd. Oudere schutters kunnen nog goed in competitie verband meedoen. Sportschieten is voor mannen en vrouwen, het is een zomer- en een wintersport. Er kan zowel individueel als in teamverband aan wedstrijden worden deelgenomen. Ook personen met een lichamelijke beperking kunnen aan deze sport deelnemen.

Schieten is een zeer individualistische sport. Heel alleen op het schietpunt kan de schutter slechts door een perfecte afwerking van de schiethandeling het goede schot afgeven. Niemand anders dan degene die de trekker overhaalt, is verantwoordelijk voor het resultaat. Hoe de uitslag ook mag zijn, er is altijd na afloop van de wedstrijd of van de oefening met andere schutters een gezellig samenzijn in de sociëteit en er kan gesproken worden over mee- en tegenvallers en over het plezier en de voldoening die iedere schutter heeft bij het beoefenen van de schietsport.


 

OPENINGSTIJDEN

Er kan bij de sc. LBW op één avond in de week worden geschoten:

Dinsdagavond:

19.00 - 20.30 uur
19.00 - 23.00 uur

Luchtwapens jeugd
Overige disciplines


 

DISCIPLINES

Bij onze vereniging kunt u de volgende door de KNSA erkende disciplines schieten:

Luchtwapens:

 • 10 meter luchtgeweer: staand, knielend, liggend, 3-houdingen en opgelegd
 • 10 meter luchtpistool
 • 10 meter luchtgeweer voor sportschutters met een visuele beperking.
  (Deze schutters kunnen, mits zij beschikken over een wapen met infrarood richtsysteem, een computersysteem gebruiken met gesproken schotwaardering)

Klein kaliber geweer/karabijn:

 • 12 meter: staand, knielend, liggend, 3-houdingen en opgelegd
 • 50 meter: staand, knielend, liggend, 3-houdingen en opgelegd

Klein kaliber pistool of revolver:

 • 10 meter: klein kaliber pistool
 • 25 meter: meesterkaart licht
 • 50 meter: vrij pistool
 • Service Pistool licht (meerdere afstanden)

Groot kaliber pistool of revolver:

 • 25 meter: meesterkaart zwaar en militair pistool
 • Service Pistool zwaar (meerdere afstanden)

Leden, die korter dan 1 jaar zijn aangesloten bij de KNSA, mogen conform wettelijke bepalingen alleen schieten met wapens die binnen een Olympische discipline vallen, dus LP, LG, KKP, KKR, KKG, MKL en KKK(grendel).


 

VERENIGINGSWAPENS

Tijdens de aspirant-periode en in het eerste jaar van uw lidmaatschap kunt u niet beschikken over een eigen vuurwapen, daarom kunt u in deze periode gebruikmaken van verenigingswapens.


 

MUNITIE

Gelet op bovenstaande betekent dit, dat u dus ook de munitie (of onderdelen daarvan) niet in bezit mag hebben. Uw munitie dient u op de vereniging achter te laten  in een speciaal daarvoor aanwezige kist.

Niet elk kaliber mag op onze banen worden verschoten. Hieronder volgt een overzicht:

Op de 12 en 50 meter baan kan uitsluitend met standaard klein kaliber munitie worden geschoten.

Op de groot kaliber baan kan zowel klein kaliber als groot kaliber munitie worden geschoten

Voor de pistooldisciplines zijn de volgende kalibers op onze banen o.a. toegestaan:

 • .22 lr
 • .32 Auto (7.65mm)
 • .32 S&W Long
 • 9mm Para (9mm Luger / 9x19)
 • .38 Special
 • .357 Magnum
 • .45 ACP
 • .44 Special
 • .44 MagnumINTERNE COMPETITIE

In de circulaire WWM 2015 heeft de wetgever bepaald dat per 1 januari 2015 schietsportverenigingen voor verlofhouders, die verder niet deelnemen aan externe wedstrijden, een interne competitie dienen aan te bieden.

Voor deze schutters is deelname aan een dergelijke competitie verplicht als zij ten minste hun verlof willen behouden.

 

 

 


Meer info


Artikel uit de Schietsport van februari 2012:

"Schieten voor visueel gehandicapten"

 

Copyright © 2015 Schietclub Loosduinsche Burgerwacht
Designed by SvD