LIDMAATSCHAP

Informatie over onze verenigingLid worden. Hoe werkt het, wat kost het en wat gebeurt er daarna?Informatie over wat u zoals kunt tegenkomen binnen de schietsportContactgegevens van vereniging en secretariaat en een routebeschrijvingFoto's bekijkenAlle info over wedstrijdenAlle info over deze tak van sport
Informatie omgang verwerking persoongegevens

 Openingstijden


Dinsdag: 19.00-23.00 uur
KKG/KKK/LP/LG/KKP/GKP
Wist u dat...


U zich uitsluitend schriftelijk kunt aanmelden?

U altijd een Verklaring
omtrent uw Gedrag moet overleggen?

Dit niet geldt voor jeugdleden van 11 t/m 13 jaar?

Wij verplicht zijn u aan te melden bij de KNSA?

Wij ook een Eigen Verklaring moeten vragen i.v.m. KNSA certificering?

U verplicht bent om de basisopleiding te volgen?

Veiligheid belangrijker is dan resultaat?

Wij u graag als lid verwelkomen?
INTRODUCéS

Bent u geïnteresseerd in de schietsport en wilt u deze eens beoefenen, dan kunt u zich via het contactformulier aanmelden, waarna wij met u een afspraak maken. Uiteraard kunt u ons ook op dinsdagavond vanaf 19.00 uur bereiken onder 070-3293805.

U kunt dan onder begeleiding 3 keer komen schieten à raison van € 25 per keer (incl. munitie). Mocht u daarna lid willen worden, dan wordt de jaarcontributie met € 75 verminderd.

Leden, die zelf een introducé willen meenemen, dienen dit van tevoren te melden.AANMELDEN SENIOREN VANAF 18 JAAR

Seniorleden kunnen zich aanmelden via een aanmeldingsformulier senioren. Dit formulier dient u volledig in te vullen, ondertekend en met  4 pasfoto's plus een kopie van een geldig legitimatiebewijs te zenden naar het secretariaat. Let op: Indien niet alle gevraagde gegevens op het formulier worden verstrekt of een handtekening op het formulier ontbreekt, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.AANMELDEN JUNIOREN 16 t/m 17 JAAR

Juniorleden kunnen zich aanmelden via een aanmeldingsformulier junioren. Dit formulier dient u volledig in te vullen, ondertekend en met  4 pasfoto's plus een kopie van een geldig legitimatiebewijs te zenden naar het secretariaat. Juniorleden, die bij aanmelding 16jaar zijn, dienen tevens een Verklaring Omtrent hun Gedrag (VOG) te overleggen. Dit formulier krijgt u bij aanmelding door de 2e secretaris uitgereikt.AANMELDEN JEUGD 11 t/m 15 JAAR

Jeugdleden kunnen zich aanmelden via een
aanmeldingsformulier jeugd. Dit formulier dient u volledig in te vullen, ondertekend en met  4 pasfoto's plus een kopie van een geldig legitimatiebewijs te zenden naar het secretariaat.
Jeugdleden tot 14 jaar hoeven geen VOG te overleggen.VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG (VOG)

Kort na de aanvraag krijgt u bericht van het secretariaat omtrent de verdere gang van zaken. Indien u 14 jaar of ouder bent, is een overlegging van zogenaamde "Verklaring Omtrent het Gedrag" verplicht. Het aanvraagformulier daarvoor ontvangt u van de 2e secretaris na inlevering van het aanmeldingsformulier. Een VOG wordt verleend door het Centraal Orgaan VOG (COVOG) namens de Minister van Veiligheid en Justitie. Op het formulier wordt verklaard dat niet van bezwaren is gebleken ten aanzien van het doel van de aanvraag, in dit geval het lidmaatschap van een schietsportvereniging. Uw VOG wordt na inzage als kopie gearchiveerd en het origineel wordt aan de KNSA opgestuurd, omdat ook zij van nieuwe sportschutters een VOG eisen. Op het moment dat de KNSA deze ontvangt, mag deze niet ouder zijn dan 6 maanden.PROCEDURE

Na ontvangst van het VOG dient u deze bij het secretariaat in te leveren. U wordt dan op korte termijn uitgenodigd voor een eerste ballotagegesprek. Indien u en wij aan elkaars  verwachtingspatroon voldoen, wordt u voor een periode van één jaar aspirant-lid. In deze periode vinden periodiek vervolg ballotagegesprekken plaats en wordt de verplichte basisopleiding gestart. Na één jaar wordt u, na te zijn afgeballoteerd, als lid beschouwd. Deze procedure geldt niet voor jeugd- en juniorleden.

Deze basisopleiding zal bestaan uit:

 • 1x Theorie-instructie
 • 4x praktijkinstructie pistool + toets schietveiligheid  
 • 4x praktijkinstructie geweer + toets schietveiligheid
 • Theorie-instructie baancommandant

De basisopleiding wordt verzorgd door gelicenseerde KNSA basistrainers. Tijdens de theorie-instructie komen o.a. de volgende zaken aan bod:

 • Algemene (wapen)veiligheid
 • Baan- en Veiligheidsreglement
 • Wapenstoringen
 • Wat te doen bij problemen/ongevallen op de schietbaan
 • Commando's van de baancommandant
 • Historie van de vereniging
 • Het "wie-wat-waar" binnen de vereniging

Het praktijkgedeelte volgt de checklist en toets naar model van de KNSA.

Zodra u uw basisopleiding met succes hebt afgerond, ontvangt u bericht dat uw aspirant-status wordt voortgezet en u zelfstandig mag schieten met lucht- en klein kaliber vuurwapens. 


 

BALLOTAGEGESPREKKEN

De ballotagegesprekken voor 2021 zullen op de volgende datums plaatsvinden:

* 26 januari
* 30 maart
* 25 mei
* 28 september
* 30 november

Bij verhindering tijdig mondeling afmelden bij een van de ballotage commissieleden, via de whatsapp groep dan wel via een mail naar het secretariaat

Alle gesprekken zullen plaats vinden op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur (streeftijd).
Zorg dat u uw schietregister bij u heeft.CONTRIBUTIE 2022

Inschrijfkosten nieuwe leden                           Senior                    Jeugd

Inschrijfgeld:                                                  175,00                     30,00 tot 16 jr.
voor seniorleden is dit inclusief
                                                     80,00 tot 21 jr.

entreegeld KNSA,

starterscursus en toegangspas
                                                   

Jaarcontributie sc. LBW                                   182,50                  100,00
Jaarcontributie KNSA
                                       42,50

Leden die hun hoofdlidmaatschap elders hebben, betalen 42,50 minder per jaar. Copyright © 2015 Schietclub Loosduinsche Burgerwacht
Designed by SvD