STARTPAGINA

Informatie over onze verenigingLid worden. Hoe werkt het, wat kost het en wat gebeurt er daarna?Informatie over wat u zoals kunt tegenkomen binnen de schietsportContactgegevens van vereniging en secretariaat en een routebeschrijvingFoto's bekijkenAlle info over wedstrijdenAlle info over deze tak van sport
Informatie omgang verwerking persoongegevensLaatste update:
05 feb. 2021


- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Openingstijden


Dinsdag 19.00-23.00:
Alle disciplines op de 25m baan. Op de 12m en  50m banen alleen KKG / KKK / LP / LG. Instructie jeugd op 12m baan. 
 

 

DOWNLOAD /bekijk


Statuten, HHR en Veiligheidsreglement

Routebeschrijving

Inlichtingen-/
referenten
formulier verlof

(WM32)

Circulaire WWM

Schiettechniek

Wet Wapens en Munitie

 


l

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 14-12-2020

Sluiting van de vereniging vanwege lock down
per 15 december 2020

Beste leden,

Naar aanleiding van de toespraak, die premier Rutte op 14 december 2020 heeft gehouden, zal de
s.c. L.B.W. van 15 december 2020 tot nader bericht gesloten zijn.

Het bestuur van de s.c. L.B.W.05-02-2021

Wedstrijdagenda seizoen 2020/2021

Beste medewedstrijdschutters,

Voor het nieuwe schietseizoen hebben wij weer een aantal wedstrijden op het programma staan.
Nieuwsgierig welke wedstrijden? Kijk snel onder het tabblad "Wedstrijden" voor het overzicht of op de site van baanplanner.

Uiteraard kunt u zich voor al deze wedstrijden via de online Baanplanner inschrijven.

Door de aanhoudende Corona pandemie en de daaraan door het kabinet vastgestelde regels kunnen wij helaas geen vaste datums (meer) geven omtrent het organiseren van wedstrijden.

De wedstrijdcommissie27-06-2020

Corona protocol i.v.m. heropening clubgebouw

Beste leden,

In navolging op eerdere verzoeken van de rijksoverheid aangaande de 1.5 meter samenleving is het bestuur bezig geweest om plannen te maken hoe invulling kan worden gegeven aan de openstelling van de accommodatie van de s.c. L.B.W. in het coronatijdperk. Op 24 juni jl. heeft het kabinet in een persconferentie per 1 juli aanstaande de binnensporten annex sportkantines vrijgegeven. Aan de hand van het model Schietsportspecifiek Protocol, het Protocol Heropening Horeca en de aanvullende informatie uit deze persconferentie zijn de volgende maatregelen per 7 juli a.s. door het bestuur van de s.c. L.B.W. vastgesteld:

 1. Voor iedereen geldt verplicht handen desinfecteren in de hal met de daarvoor beschikbaar gestelde desinfectiemiddelen.Voor iedereen geldt verplichte registratie via de toegangspas, dus niet met een ander lid mee naar binnen lopen. Dit i.v.m. een mogelijk brononderzoek.
   
 2. Voor iedereen geldt verplicht handen desinfecteren in de hal met de daarvoor beschikbaar gestelde desinfectiemiddelen.
   
 3. De tafels en stoelen in de kantine zijn zodanig geplaatst dat de 1.5. meter afstand kan worden gewaarborgd. Bij het verlaten van de tafel dient deze door de perso(o)n(en) zelf te worden ontsmet met de daarvoor ter beschikking gestelde desinfectiemiddelen. Voorkom onnodig loopverkeer.
   
 4. Voor de 10/12 meter baan en de 50 meter baan geldt, dat, behoudens een eventuele trainer, er niet meer personen dan er beschikbare schietpunten aanwezig zijn.
   
 5. Voor de GKP baan geldt dat 6 schutters per serie + 1 baancommandant gebruik kunnen maken van de schietpunten/tafels. De schutters dienen met in achtneming van de 1.5 meter afstand tegelijkertijd van de kantine naar de baan en terug te gaan.
 6. De baancommandant haalt en brengt de schutters
   
 7. Voor alle banen geldt dat de schutter zelf de muis/monitor, schijventransport, tafels GKP baan e.d. reinigt met de daarvoor ter beschikking gestelde desinfectiemiddelen.
   
 8. Bij gebruik van verenigingswapens dienen deze na inschrijving door de schutter zelf uit de kluis te worden gehaald en na gebruik door de gebruiker op aanwijzing te worden ontsmet (bij pistolen ook de koffer) en terug in de kluis te worden gezet. Zo nodig worden er beschermings-handschoenen verstrekt.
   
 9. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen wij U op de hoogte houden.Bij de bar staan geen barkrukken. Wel is er een bestellingen- en uitgiftepunt.
   
 10. Alle verdere aanwijzingen door het bestuur en barpersoneel dienen te worden opgevolgd

Het bestuur van de s.c. L.B.W.19-03-2020

K.N.S.A. nieuws i.v.m. Coronavirus

Schietbeurten:
Als gevolg van de verplichte sluiting van schietsportverenigingen en het annuleren van schietsportactiviteiten, is het voor sommige sportschutters, tevens verlofhouders zijnde, niet mogelijk om de wettelijk verplichte 18 schietbeurten te verrichten ter verlenging van het verlof. De KNSA zal bij de Nationale Politie bepleiten om voor diegene die kan aantonen dat het tekort aan schietbeurten het gevolg is van de maatregelen die in verband met het coronavirus zijn genomen, een uitzondering te maken en het wapenverlof toch te verlengen. Een en ander gebeurt dan met toepassing van artikel 2.4.2 van de Circulaire wapens en munitie.

Afdelingen Korpscheftaken i.v.m. coronavirus gesloten
De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat in verband met de crisis rondom het coronavirus, de politie afdeling Korpscheftaken tot nader order geen aanvragen voor wapenverloven en verlengingen van wapenverloven in behandeling neemt.

De Nationale Politie heeft voorts de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen. In de praktijk betekent dit, dat verlofhouders hun verlof pas verlengen wanneer de afdeling Korpscheftaken weer operationeel is en tot die tijd de verloven dus geldig blijven.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen wij U op de hoogte houden.

Het bestuur van de s.c. L.B.W.Nieuw Inlichtingenformulier wapenverlof

Beste leden,

In verband met een gerechtelijke uitspraak, heeft het Ministerie van J&V besloten om de zogenaamde inlichtingenformulieren C4 en C5 als bijlagen bij de Circulaire, over te zetten naar de Regeling wapens en munitie. Het is nu één formulier geworden en in de RWM heet dit voortaan het WM 32 Inlichtingenformulier.
Dit formulier kunt u voor uw gemak downloaden links van deze pagina in het kader " downloads/bekijk". Dit formulier kunt u tevens geheel digitaal invullen.Circulaire/Regeling Wapens en Munitie 2018

Beste leden,

Per 15 juni 2018 is in werking getreden een nieuwe Circulaire wapens en munitie 2018. De meeste wijzigingen ten opzichte van de CWM 2016 zijn stilistisch en houden verband met de naamsverandering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar “Justitie en Veiligheid”.

Lees meer>>Invoering van  de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)

Beste leden,

Zoals u ongetwijfeld weet is op 25 mei 2018 de AVG ingevoerd en die geldt ook voor sportverenigingen. Deze AVG is een Europese wetgeving waarin de privacy van, in dit geval leden van een vereniging, wordt gewaarborgd. Onder het tabblad "Privacy (AVG)"  kunt u alle relevante informatie aangaande de AVG inzien.

Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnenemen via info@sclbw.nl


Archief >

 


Samenwerking
Wedstrijdorganisatie
Haagse Regio


- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Aangesloten bij
KNSA

 

Sponsors verenigingRonald McDonald
Kinderfonds
Website    E-mail

 
De Intershoot voor 2021 zal niet gehouden worden vanwege de Corona situatie.


www.mijnloosduinen.nl

Copyright © 2015 Schietclub Loosduinsche Burgerwacht
Designed by SvD