Privacy (AVG)

De Schietclub Loosduinsche Burgerwacht en de KSNA hechten zeer veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. We waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving.

In onderstaande informatie wordt uitgelegd in hoeverre de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is op de vereniging enerzijds en op u als aspirant of lid van de vereniging anderzijds. Alleen de voor u relevante onderwerpen zullen in deze Informatiebrochure aan de orde komen, zoals:

    • De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt en de doeleinden;
    • Het beleid van de KNSA en de Verenigingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (privacy beleid);
    • De rechten waarop u zich tegenover de KNSA en de vereniging kunt beroepen

Informatiebrochure:
In deze brochure vind u welke persoonsgegevens de vereniging verwerkt, wat het doel is van deze verwerking en hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan door de vereniging.

Informatiebrochure privacy en gegevensbescherming

Protocol verwerking persoongegevens:
In dit protocol welke door de vereniging gebruikt wordt m.b.t. de omgang met
en bescherming van persoonsgegevens binnen s.c. LBW.

Protocol omgang met en bescherming van persoonsgegevens AVG

Privacyverklaring:
In de privacyverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens s.c. LBW mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

Privacyverklaring schietsportvereniging AVG