Nieuws


Nieuw Inlichtingenformulier wapenverlof

In verband met een gerechtelijke uitspraak, heeft het Ministerie van J&V besloten om de zogenaamde inlichtingenformulieren C4 en C5 als bijlagen bij de Circulaire, over te zetten naar de Regeling wapens en munitie. Het is nu één formulier geworden en in de RWM heet dit voortaan het WM 32 Inlichtingenformulier.
Dit formulier kunt u voor uw gemak downloaden onder het tabblad “downloads/links”. Dit formulier kunt tevens geheel digitaal invullen.


Circulaire/Regeling Wapens en Munitie 2018

Per 15 juni 2018 is in werking getreden een nieuwe Circulaire wapens en munitie 2018. De meeste wijzigingen ten opzichte van de CWM 2016 zijn stilistisch en houden verband met de naamsverandering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar “Justitie en Veiligheid”.

Lees meer>>


Invoering van  de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)

Beste leden,

Zoals u ongetwijfeld weet is op 25 mei 2018 de AVG ingevoerd en die geldt ook voor sportverenigingen. Deze AVG is een Europese wetgeving waarin de privacy van, in dit geval leden van een vereniging, wordt gewaarborgd. Onder het tabblad “Privacy (AVG)”  kunt u alle relevante informatie aangaande de AVG inzien.

Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnenemen via info@sclbw.nl