Lidmaatschap

Wanneer het u leuk lijkt om lid te worden van onze vereniging dan kunt u een aanmeldingsformulier mee krijgen tijdens de introductieavond. U kunt dit formulier ook later aanvragen maar deze dient u dan zelf op de vereniging op te halen of kunt u hier downloaden. Dit formulier wordt niet over de post of mail verstuurd. Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u bij ons inleveren met vier recente pasfoto’s.

Tijdens het inleveren van het formulier krijgt u informatie betreft de verdere gang van zaken. Indien u 14 jaar of ouder bent, krijgt u tevens een formulier overhandigd voor het aanvragen van het zogenaamde Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG). Deze verklaring is verplicht en zonder deze verklaring kunnen wij u aanmelding niet verder in behandeling nemen.

Op het formulier wordt verklaard dat niet van bezwaren is gebleken ten aanzien van het doel van de aanvraag, in dit geval het lidmaatschap van een schietsportvereniging. Uw VOG wordt na inzage als kopie gearchiveerd en het origineel wordt aan de KNSA opgestuurd, omdat ook zij van nieuwe sportschutters een VOG eisen. Op het moment dat de KNSA deze ontvangt, mag deze niet ouder zijn dan 6 maanden.


Na ontvangst van het VOG dient u deze bij het secretariaat in te leveren. U wordt dan op korte termijn uitgenodigd voor een eerste ballotagegesprek. Indien u en wij aan elkaars
verwachtingspatroon voldoen, wordt u voor een periode van één jaar aspirant-lid. In deze periode vinden periodiek vervolg ballotagegesprekken plaats en wordt de verplichte basisopleiding gestart. Na één jaar wordt u, na te zijn af geballoteerd, als lid beschouwd. Deze procedure geldt niet voor jeugd- en juniorleden.

Tijdens de aspirant-periode en in het eerste jaar van uw lidmaatschap kunt u niet beschikken over een eigen vuurwapen, daarom kunt u in deze periode gebruikmaken van verenigingswapens.
Gelet op bovenstaande betekent dit, dat u dus ook de munitie (of onderdelen daarvan) niet in bezit mag hebben. Uw munitie dient u op de vereniging achter te laten  in een speciaal daarvoor aanwezige kist.